Piano for de små (BARNEHAGE PIANO)

Om verktøyet

Ordet “piano” på italiensk betyr et lite piano. I lang tid er det ferdigheten til å spille dette musikalske instrumentet blitt ansett som obligatorisk for høyt utdannede samfunnslag. Denne ferdigheten har en stor betydning i dag. Mange musikere som spiller andre instrumenter, for eksempel fiolin, må ha grunnleggende kunnskap om å spille piano.

Hvorfor er det bedre å starte fra barndommen?

Når vi blir voksne, angrer vi ofte på at vi ikke laget musikk da vi var barn. Selvfølgelig, under utviklingen av et musikkinstrument i voksen alder, forblir det en positiv innflytelse på utviklingen av menneskelige evner, men i tidlig og førskolealder skjer denne prosessen mer effektivt. Dette mønsteret er forbundet med de såkalte sensitive periodene, det vil si de perioder som er mest gunstige for dannelsen av visse egenskaper hos mennesker. For eksempel er den sensitive perioden med taleutvikling fra et og et halvt til 3 år. Det er kjent at motorisk og talesenteret i den menneskelige hjernen er nært forbundet.

Derfor har pianokurs, takket være utviklingen av fine motoriske ferdigheter, en gunstig effekt på barnets tale og tenkning. Dermed jo tidligere du begynner å lære å spille piano, jo raskere vil denne prosessen gi resultater som vil ha en positiv innflyttelse på menneskets hele liv. Det er kjent at de fleste av de store musikerne begynte å lære å spille instrumentet tidlig i barndommen. Læring er lettere for barn, det kan være et fremmedspråk eller et pianokurs. Tidligere begynnelse er grunnlaget for fremtidig faglig yrke.

Fordelene ved å lære små barn

Barna som lærer å spille piano har flere fordeler enn deres jevnaldrende. Å lære dette “lille pianoet” er ekstremt nyttig fordi:

  1. det oppstår fin motorisk utvikling;
  2. evnen til å konsentrere seg , evnen til å holde og bytte oppmerksomhet er blitt dannet;
  3. musikalske evner utvikler seg;
  4. en god estetisk smak dannes;
  5. det oppstår utvikling av generelle kognitive evner.

I tillegg har barn som spiller piano et høyere nivå av intellektuell utvikling. Pianokurs har også stor innflytelse på barnets kreative evner – små barn er ofte flinkere enn jevnaldrende til å tegne og komponere. For barn er det ikke bare nyttig å lære å spille piano, men også morsom aktivitet – en slags måte å erkjenne verden gjennom musikk.