Vi tilbyr musikere for ulike feiringer, bryllup og arrangementer. Våre tjenester starter fra 7000 kroner per time, med 50% rabatt for hver påfølgende time.

For å bestille musikere, vennligst send en e-post til  stavanger@music-school.no  med følgende informasjon:

– Dato og tidspunkt for arrangementet
– En kort beskrivelse av arrangementet (f.eks. bryllup eller casual fest)
– Varigheten du trenger musikere
– Hvis du trenger en pianist, vennligst sørg for at et piano eller flygel er tilgjengelig på stedet. Vi tar med oss andre instrumenter
– Du kan spesifisere eventuelle bestemte stykker du ønsker å høre.

For videre avtaler, vennligst send all nødvendig informasjon til  stavanger@music-school.no.

Du kan se eksempler på opptredener i videoen nedenfor: